Telephone directory of the Ministry

To call or send a fax to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic the procedure is as follows:

a) local calls from Bratislava, dialling code 5978 (for example 59781111)
b) long-distance calls within the Slovak Republic, dialling code 025978 (for example 0259781111)
c) calling from abroad, dialling code 0042125978 (for example 00421259781111)

Name Department Position E-mail Extension
ADAMEC Jozef 2 TEO - Second Territorial European Department Director jozef.adamec@mzv.sk 3540
AUXT Jaroslav EUPO2 - Department for European Policies Director jaroslav.auxt@mzv.sk 3560
BALLEK Ladislav KAŠT2 - Office of the State Secretary 2 Director of the Office of the State Secretary ladislav.ballek@mzv.sk 3101
BEŇAČKA Miloslav OGOP - Odbor globálnych politík riaditeľ odboru miloslav.benacka@mzv.sk 3805
BEŇOVÁ Oľga OPMZ - Foreign Personell and Payroll Department Director olga.benova@mzv.sk 2130
BEZÁK Martin KONZ - Consular  Department Director martin.bezak@mzv.sk 3741
BRENČIČ Marek OIĽZ - Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov Head of Unit marek.brencic@mzv.sk 3780
BUČÁKOVÁ Hedviga OIEM - Oddelenie inventarizácie a evidencie majetku Head of Unit hedviga.bucakova@mzv.sk 2720
CAKO Martin EPIT - Oddelenie elektronizácie a podpory IT projektov vedúci oddelenia martin.cako@mzv.sk 2095
ČEMESOVÁ Veronika OVUE - Oddelenie všeobecnej účtovnej evidencie Head of Unit veronika.cemesova@mzv.sk 2703
ČERMÁKOVÁ Ivana FINO - Finance Department Director ivana.cermakova@mzv.sk 2810
ČIEFOVÁ Jana OREA - Oddelenie archívu a registratúry Head of Unit jana.ciefova@mzv.sk 2060
DROBA Andrej KAMI - Office of the Minister Director of the Office of the Minister andrej.droba@mzv.sk 3003
ECKER Boris OKOZ - Department for Disarmament and Counter-terrorism riaditeľ odboru boris.ecker@mzv.sk 3621
FELIX Tomáš EKRO - Oddelenie ekonomicko-enviromentálnej dimenzie a rozpočtu vedúci oddelenia tomas.felix@mzv.sk 3685
FINTOR Vladislav OKEP - Oddelenie pre klimatické a energetické politiky EÚ Head of Unit vladislav.fintor@mzv.sk 3526
FOLBOVÁ Jana OŠPO - Oddelenie štátnej pokladnice vedúci oddelenia jana.folbova@mzv.sk 2812
FRAŇO Vladimír OKRM - Crisis Management Department riaditeľ odboru vladimir.frano@mzv.sk 3080
GAJDOŠOVÁ Adriana ODVO - Public Procurement Department Director adriana.gajdosova@mzv.sk 2890
GRÁCZ Vladimír OPVK - Diplomatic preparation, training and library Department riaditeľ odboru vladimir.gracz@mzv.sk 2140
GRIVNA Vasil GEIN - Inspection Department Director vasil.grivna@mzv.sk 3030
HANIGOVSKÝ Tomáš OPSZ - Oddelenie právnych služieb a zmlúv Head of Unit tomas.hanigovsky@mzv.sk 2880
HANZALOVÁ Katarína BEZO - Bezpečnostný odbor Director katarina.hanzalova@mzv.sk 2050
HATIAR Peter ODV4 - Oddelenie štátov V4 vedúci oddelenia peter.hatiar@mzv.sk 3550
HINDICKÝ Rastislav ORĽZ - Human Resources Development Department Director rastislav.hindicky@mzv.sk 2110
HORECKÝ Michal PIKT - Oddelenie podpory informačných a komunikačných technológií Head of Unit michal.horecky@mzv.sk 2070
HORVAY Ingrid ODLO - Oddelenie logistiky, komunikácie a rozpočtu vedúci oddelenia ingrid.horvay@mzv.sk 3690
ILLKOVÁ Barbara SMPK - Directorate General for International Legal, Consular Affairs and Crisis Management Director General barbara.illkova@mzv.sk 3701
IVAN Pavol 7TEO - Middle East and Africa Department Director pavol.ivan@mzv.sk 3461
JAKUBÓCY Marián POLS - Political Directorate General Director General marian.jakubocy@mzv.sk 3401
JEŽEK Vladimír ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov Direktor vladimir.jezek@mzv.sk 2090
JURIKOVÁ Anna OKAS - Oddelenie konzulárnej asistencie vedúci oddelenia anna.jurikova@mzv.sk 3750
JURISOVÁ Katarína EUPO1 - Department for European Policies Director katarina.jurisova@mzv.sk 3511
KIC Peter OFOP - Oddelenie fyzickej, objektovej a personálnej bezpečnosti Head of Unit peter.kic@mzv.sk 2030
KIRNÁG Róbert OBSE - OSCE Chairmanship Department Director robert.kirnag@mzv.sk 3660
KOPECKÝ Vladimír OIKT - Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií Director vladimir.kopecky@mzv.sk 2080
KOTTMAN Michal SEMI - Directorate General of the Minister Director General michal.kottman@mzv.sk 3051
KOVÁCSOVÁ Jana LEG2 - Oddelenie právnych služieb Head of Unit jana.kovacsova@mzv.sk 3338
KOVÁČ Milan SBPI - Directorate General for Information Technology and Security Director General milan.kovac@mzv.sk 2001
KOVÁČ Michal 6TEO - Asia and the Pacific Department Director michal.kovac@mzv.sk 3451
KOVÁČOVÁ Hana OVMP - Oddelenie všeobecného medzinárodného práva vedúci oddelenia hana.kovacova@mzv.sk 3720
KOZÁK Tomáš SZBP - Common Foreign and Security Policy Department Director tomas.kozak@mzv.sk 3410
KUBLA Juraj LUPO - Oddelenie ľudskoprávnej dimenzie vedúci oddelenia juraj.kubla@mzv.sk 3680
KUDERJAVÝ Ján RED1 - Economic Diplomacy Department1 Director jan.kuderjavy@mzv.sk 3810
KURCABOVÁ Zuzana INPO - Oddelenie investícií a nehnuteľností Head of Unit zuzana.kurcabova@mzv.sk 2860
LAJČÁK Miroslav MINISTER Minister of Foreign and European Affairs miroslav.lajcak@mzv.sk 3001
LEDNÁROVÁ Katarína OZUE - Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia katarina.lednarova@mzv.sk 2710
LUKÁČOVÁ Lívia PREZ - Oddelenie prezentácie Head of Unit livia.lukacova@mzv.sk 3065
LYSINA Peter OPEU - EU Law Department Director peter.lysina@mzv.sk 3530
MACHÁČ Juraj OSUR - Personnel Office generálny riaditeľ sekcie juraj.machac@mzv.sk 2101
MALLICKOVÁ Elena OVDI - Odbor verejnej diplomacie Director elena.mallickova@mzv.sk 3061
MALOVÁ Mária OVZI - Department for General Affairs and Relations with EU Institutions European Coordination Unit Director maria.malova@mzv.sk 3580
MARTON Imrich ANAP - Department of Strategic Planning and Analysis riaditeľ odboru imrich.marton@mzv.sk 3021
MATULAY Dušan SHSP - Directorate General for Economic Cooperation Director General dusan.matulay@mzv.sk 3801
MATZENAUER Radek IKBE - Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti Head of Unit radek.matzenauer@mzv.sk 2025
MAXIÁN Róbert OVAP - Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku vedúci oddelenia robert.maxian@mzv.sk 3470
MICOVČIN Alexander SEZA - Directorate General for European Affairs Director General alexander.micovcin@mzv.sk 3501
MULIK Marián VAUD - Internal Audit Unit vedúci oddelenia marian.mulik@mzv.sk 3035
NÁHLIK Jaroslav EKOP - Oddelenie ekonomickej politiky EÚ vedúci oddelenia jaroslav.nahlik@mzv.sk 3570
ONDERKOVÁ Katarína OŠRO - Oddelenie štátneho rozpočtu Head of Unit katarina.onderkova@mzv.sk 2820
ONDRIŠEKOVÁ Andrea EIMO - Accounts and Properties Reporting Department Director andrea.ondrisekova@mzv.sk 2700
ORSZÁG Daniel EUKO - Oddelenie koordinácie európskych záležitostí vedúci oddelenia daniel.orszag@mzv.sk 3583
OTRUBA Albín OSN1 - Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr Head of Unit albin.otruba@mzv.sk 3650
PABIŠOVÁ Petra OMED - Oddelenie mzdovej učtárne a evidencie dochádzky Head of Unit petra.pabisova@mzv.sk 2730
PARÍZEK Lukáš ŠTAT2 - State Secretary 2 State Secretary lukas.parizek@mzv.sk 3101
PAVLOVIČ Juraj OPVR - Oddelenie podpory vnútorného riadenia Head of Unit juraj.pavlovic@mzv.sk 3310
PAZÚRIK Rastislav REUS - Oddelenie registra utajovaných skutočností a administratívnej bezpečnosti Head of Unit rastislav.pazurik@mzv.sk 2055
PLASSAT MURÍŇOVÁ Anna ORPO - Department for Development Assistance and Humanitarian Aid Director anna.murinova@mzv.sk 3641
PRIPUTEN Juraj OĽPR - Human Rights Department riaditeľ odboru juraj.priputen@mzv.sk 3770
PŠENICA Ján 4TEO - South-Eastern Europe and Turkey Department Director jan.psenica@mzv.sk 3441
ROLL Fedor VIZA - Oddelenie víz a pasov vedúci oddelenia fedor.roll@mzv.sk 3760
ROSOCHA Fedor OSNO - Department for United Nations and International Organizations Director fedor.rosocha@mzv.sk 3611
RUŽIČKA František ŠTAT1 - State Secretary 1 štátny tajomník frantisek.ruzicka@mzv.sk 3201
SCHENK STEHLÍKOVÁ Ivica OTER - Oddelenie boja proti terorizmu vedúci oddelenia ivica.schenk.stehlikova@mzv.sk 3633
SKLENÁR Martin OBEP - Security Policy Department Director martin.sklenar@mzv.sk 3480
SKOČEK Igor TLAČ - Press Department Director igor.skocek@mzv.sk 3070
SLIVOVIČ Michal 3TEO - Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia Department riaditeľ odboru michal.slivovic@mzv.sk 3430
SPIŠIAK Peter KAŠT1 - Office of the State Secretary 1 Director of the Office of the State Secretary peter.spisiak@mzv.sk 3202
SÝKORČIN Pavol GTSÚ - Secretary General Secretary General pavol.sykorcin@mzv.sk 3301
ŠAJGALÍKOVÁ Terézia DIPL - Diplomatic Protocol Director terezia.sajgalikova@mzv.sk 3041
ŠIPOŠOVÁ Zlata POCE - Odbor podnikateľského centra Director zlata.siposova@mzv.sk 3890
ŠPAČEK Metod MEPO - International Law Department Director metod.spacek@mzv.sk 3710
ŠTOS Drahomír RED2 - Economic Diplomacy Department 2 Director drahomir.stos@mzv.sk 3880
ŠVEDOVÁ Světluše OEIS - Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov Head of Unit svetluse.svedova@mzv.sk 2740
TestDatalan1 Test Nezaradeni zamestnanci testDatalan01@mzv.local
TOLDYOVÁ Silvia SEVS - Directorate General for Economy and General Administration Director General silvia.toldyova@mzv.sk 2801
TOMKOVÁ Jana OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie Director jana.tomkova@mzv.sk 3061
TVRDOŇOVÁ Petra OCDM - Oddelenie centrálnej disponentúry a metodiky Head of Unit petra.tvrdonova@mzv.sk 2840
VAJCÍKOVÁ Vanesa OPMU - Headquarters Personell and Payroll Department riaditeľ odboru vanesa.vajcikova@mzv.sk 2120
VANKOVÁ Dagmar LEG1 - Oddelenie legislatívy Head of Unit dagmar.vankova@mzv.sk 3330
VARGA Marek POVO - Oddelenie politicko-vojenskej dimenzie a konfliktov vedúci oddelenia marek.varga@mzv.sk 3670
VEREŠ Vladimír SLUŽ - Oddelenie správy budov a zabezpečenia služieb Head of Unit vladimir.veres@mzv.sk 2870
VOZÁRYOVÁ Miroslava LEGO - Legal Department Director miroslava.vozaryova@mzv.sk 3320
WLACHOVSKÝ Miroslav OSKO - Strategic Communications Unit Head of Unit miroslav.wlachovsky@mzv.sk 3015
WURSTEROVÁ Karla SMOP - Directorate General for International Organisations, Development Assistance and Humanitarian Aid Director General karla.wursterova@mzv.sk 3601
ZEMANOVIČ František INSL - Investments, Real Estate and Services Department Director frantisek.zemanovic@mzv.sk 2850
ZOLCEROVÁ Valéria OMEO - Department of International Economic Organisation riaditeľ odboru valeria.zolcerova@mzv.sk 3863